japanaut:

Blog photo (082106)

japanaut:

Blog photo (082106)
Daisuke Watanabe – NHK Morning Show (040812)
japanaut:

Blog photo (081306)

japanaut:

Blog photo (081306)
japanaut:

Blog photo (081006)

japanaut:

Blog photo (081006)
Daisuke Watanabe – With the Wind
Daisuke Watanabe – With the Wind